ดร.พิษณุ ตุลสุข มอบทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2560

มอบทุนสนับสนุนปี60
มื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 ณ.ห้องห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงาน สกสค. ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัตหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ให้เกียรติมอบทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560