ขานรับนโยบายรัฐบาล รวมพลังซื้อข้าวชาวนา

bLTgSIHypu_1480402909

ขานรับนโยบายรัฐบาล รวมพลังซื้อข้าวชาวนา “ข้าวพันธ์ดี….เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์”