ติดต่อเรา

แผนที่

 

 

 

สำนักงานส่งสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตาก

8/8  หมู่ที่ 8  ตำบลน้ำรึม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ 0 5551 2936

โทรสาร 0 5551 7926

E-mail: tak@otep.mail.go.th